1. Mensen

We denken niet vanuit beperkingen en indicaties, maar vanuit de mensen, wat ze graag willen leren en wat ze kunnen maken. Het talent van de deelnemers en de drang om te groeien, vormt steeds het uitgangspunt voor het ontwerp van het meubel.

2. Methode

Plankstaal is een nieuwe leermethode, ontwikkeld door Mira Nasruddin. Door alle stappen van het meubel behapbaar te maken en grafisch te vertalen, is het voor iedere deelnemer binnen de werkplaats mogelijk te leren en een bijdrage te leveren aan het meubel. Plankstaal stimuleert samenwerking tussen verschillende beschutte werkplaatsen. Dit doen we door met twee werkplaatsen tegelijk aan een meubel te werken.

3. Meubel

De ontwikkelde meubels verbeelden dat mensen er toe doen. Samen met de makers zoeken we intensief naar passende en uitvoerbare mogelijkheden. Voor iedere werkplaats en iedere maker is dat anders. Het plezier van het samen maken, presenteren en leren, staat voorop. De meubels zijn met vakmanschap, tijd en aandacht gemaakt.

4. Maak kennis

Via de meubels vertellen we het verhaal van de makers en geven hun talent een podium. De makers van de werkplaats spelen de hoofdrol. Ook Wij 3.0 en 50/50 Wood krijgen via de Plankstaal-meubelen de nodige aandacht en kunnen zich zo profileren als productiepartners. Tijdens beurzen/tentoonstellingen komen de makers samen en ontstaan onverwachte ontmoetingen met de kopers. Hierbij ontstaan nieuwe verbindingen.